De Nassaurie maakt doorstart als Meeting Point Nassaurie

Gebouwd in 2011 en geopend in 2012, maakt De Nassaurie deel uit van de brede maatschappelijke voorziening Grathem. Het heeft de functie van ontmoetingsplaats voor de gemeenschap Grathem. Meerdere verenigingen en groepen organiseren hun activiteiten in De Nassaurie.

Daarnaast biedt De Nassaurie ook commerciële mogelijkheden.

Eén van de uitgangspunten in het accommodatiebeleid van de gemeente Leudal, is dat ieder dorp moet beschikken over een ontmoetingsplaats. Vaak betreft dit het lokale gemeenschapshuis. Een ander uitgangspunt is dat de kosten voor de stenen van de ontmoetingsplek voor rekening van de gemeente komen en dat de gemeenschap de exploitatie voor haar rekening neemt.

Dit vraagt draagvlak van de inwoners voor de ontmoetingsplaats en initiatiefnemers om gebruik te maken van de ontmoetingsplaats, maar ook te zorgen voor een sluitende exploitatie.

De gemeente heeft De Nassaurie bij de opening in 2012 verhuurd aan de Stichting Brede Maatschappelijke Voorziening Grathem. De stichting heeft toen op haar beurt een gedeelte van De Nassaurie verhuurd aan een commercieel exploitant. De exploitant heeft zijn werkzaamheden per 1 januari 2019 beëindigd. De stichting en een werkgroep uit de gemeenschap Grathem proberen sinds 2018 te komen tot een andere invulling van De Nassaurie. Door de gemeente Leudal is medio 2018 tijdelijke ondersteuning in de exploitatie toegezegd. De gemeenteraad verwacht aanvang 2019 een rapportage over de toekomst van De Nassaurie.


Meetingpoint Nassaurie
De stichting, die inmiddels bestaat uit een vernieuwde samenstelling, wil voorkomen dat ze geen sluitende exploitatie heeft. Daarom zetten ze in op vrijwilligers, kostenbesparende maatregelen en stimuleren en ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Naast een verjonging van het bestuur is ook de naam voorzien van een bij de tijd passend jasje, het gebouw heet nu “Meeting Point Nassaurie”. Onder deze naam wil het bestuur er alles aan gaan doen om de ontmoetingsplaats van Grathem te doen groeien en bloeien.

Op 13 februari j.l. werd door het nieuwe bestuur de gewijzigde aanpak besproken met de gebruikers van Meeting Point Leudal. Conclusie was dat de nieuwe aanpak en ook de samenwerking met elkaar goed bevalt en uitnodigt tot meer.